Hayoj wit uyes

por Eugenio Vicente

Wichi toj pajchehen, yomey toj fwalas p’ante pajche, unufwaj hin’u toj hiw’en itoj, toj hope p’ante hop hay’oj.
Lhamtsu n’oyej p’ante hop lhet itoj. Tshotoy iyoj t’ekwe lanhoyishej che iskat lhip hop itoj, tha mat toj hawuhisey.
Hay’oj fwitsaj lhamtsu ha lhitunthitsi ihoye itoj.
Iche p’ante fwala, uyes t’alha hay’oj che iwusey che hip’u laka w’ahat, itihi laka itoj, hay’oj iwuyey p’ante.
Uyes hip’u laka w’ahat wit hay’oj ihoya tetshanlhi. Toj paj p’ante, hay’oj imo.
Wit uyes iyahin toj lawekw imo, tachema p’ante iskat lhip hay’oj ka itoj.
Uyes tachema p’ante iskat lhip tachema fwiyhu itifwi laponhi, wit yik mat toj nikelhlhi.
Hay’oj n’um p’ante hiw’enche uyes toj yik, wit nakelche t’onche wit tayotnha. Yuk ¡kalay’i, naj laskatlhip n’ka itoj!
Mat toj is, uyes nuway, uyes yuk: ¡kalay’i, ha n’skhathi wit, ipoynhahen takweyay toj fwitaj nichojalhi mak fwaj!
Wit hay’oj lhiwutamsecha toj ilota uyes. Tolhey fwalas p’ante hatsu itoj wit molhekfwi hop laponhi. Fwalastsu mat toj is, uyes tamenej nufwu tshotoy hiw’en itoj.